Navigation

Log ind

Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Nyeste artikler

Debatemner

Nyeste emne
Ingen emner oprettet
Mest aktive emner
Ingen emner oprettet

Skrold Antikvariat

VedtægterVedtægter for Thy-Mors Detektorforening

 

Foreningen er stiftet lørdag, d. 12 februar, 2005.

Foreningens hjemsted er Thy.

 

 

§1 Formål.

Foreningens formål er, at finde og bevare de danske kultur værdier – for herigennem at få et større kendskab til dansk kulturhistorie.

 

§2 Medlemskab.

For at være medlem af Thy-Mors Detektor Forening, skal man være personligt anbefalet af et nuværende medlem, erklære sig villig til at overholde museumsloven samt reglerne om danefæ. Anbefalingen skal ske på foreningens hjemmeside.

Et fuldt gyldigt medlem kan højst foreslå et prøvemedlem om året.

Ansvaret for at prøvemedlemmet kender og respekterer danefælovgivningen, museumsloven og foreningens øvrige regler påhviler det medlem som har foreslået prøvemedlemmet.

Ansøgeren er derefter prøvemedlem i et år.

 

Et prøvemedlem har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Et prøvemedlem må kun søge på foreningens fælles søgejord sammen med et fuldgyldigt medlem.

For at være medlem, skal man være fyldt 18 (atten) år.

Medlemskab af Thy-Mors Detektorforening forudsætter at medlemmet er aktiv i foreningsregi, samt så vidt muligt, deltager i foreningsaktiviteter og dermed efterlever foreningens formålsparagraf.

 

Bestyrelsen skal, ved prøveårets afslutning, oplyse på hjemmesiden, at prøvetiden er udløbet. Alle medlemmer har herefter muligheden for at indgive skriftlig indsigelse, til bestyrelsens formand eller sekretær

Indsigelsen skal bestyrelsen i hænde senest 8 (otte) dage efter oplysningen på hjemmesiden.

Indsigelsen vil blive behandlet fortroligt.

Den endelige afgørelse om optagelse træffes af bestyrelsen, og herefter meddeles prøvemedlemmet.

Herefter offentliggøres beslutningen på hjemmesiden.

 

§3 Kontingent.

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

 

§4 Bestyrelsen.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse der består af fem (5) personer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og almindelig medlem, samt mindst én suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen selv fastsætter sin dagsorden.

Bestyrelsesmøder holdes mindst fire (4) gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

 

§5 Regnskab.

Foreningens regnskab er i perioden 1. januar – 31. december.

Årsregnskab skal forelægges den ordinære generalforsamling, og skal forinden være godkendt af én blandt foreningens medlemmer valgt intern revisor.

Valget af revisor samt suppleant sker på generalforsamlingen.

 

§6 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes med mindst fjorten (14) dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningen i hænde senest otte (8) dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1- Valg af ordfører.

2- Formandens beretning.

3- Aflæggelse af regnskab.

4- Indkomne forslag.

5- Valg af bestyrelse.

6- Valg af intern revisor.

7- Eventuelt.

 

Afgørelser sker ved almindelig stemmeflertal.

For at afgive stemme, skal medlemskabet være ajour, og medlemmet personligt tilstede.

Ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

 

 

§7 Vedtægtsændringer.

For ændring af vedtægter kræves mindst to tredjedele (2/3) af de afgivne stemmer.

 

§8 Opløsning.

Til opløsning af foreningen er det nødvendigt med mindst to tredjedele (2/3) af de af foreningens fremmødte medlemmers stemmer herfor, på én til dette formål indkaldt generalforsamling.

 

 

 

 

Nørhå, lørdag, d. 12 februar, 2005

 

Claus Thinggaard, formand.

 

 

Vedtægterne ændret, søndag, d. 5 februar, 2012

Vedtægterne ændret, lørdag, d 30 januar, 2016

 

Vedtægterne ændret, onsdag, d. 10 maj, 2017

 

Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Siden dannet på: 0.05 sekunder
577,654 Unikke besøg