Navigation

Log ind

Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Nyeste artikler

Debatemner

Nyeste emne
Ingen emner oprettet
Mest aktive emner
Ingen emner oprettet

Skrold Antikvariat

Vedtægter

Vedtægter for Thy-Mors Detektor Forening.


Foreningen er stiftet lørdag, d. 12 februar, 2005.

Foreningens hjemsted er Thy.§1 Formål.

Foreningens formål er, at finde og bevare de danske kultur værdier – for herigennem, at få et større kendskab til dansk kultur historie.


§2 Medlemskab.

For at være medlem af Thy-Mors Detektor Forening, skal man være personligt anbefalet af et nuværende medlem, erklære sig villig til at overholde museumsloven samt reglerne om danefæ.


§3 Kontingent.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.


§4 Bestyrelsen.

Foreningens arbejde ledes af en  bestyrelse der består af fem (5) personer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og almindelig medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen selv fastsætter sin dagsorden.

Bestyrelsesmøder holdes mindst fire (fire) gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer er tilstede.


§5 Regnskab.

Foreningen regnskab er i perioden 1. januar – 31. december.

Årsregnskab skal forelægges den ordinær generalforsamling, og skal forinden være godkendt af én blandt foreningen medlemmer valgt intern revisor.

Valget af revisor samt suppleant sker på generalforsamlingen.


§6 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinær generalforsamling skal afholdes med mindst fjorten (14) dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være foreningen i hænde senest otte (8) dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


1-  Valg af ordfører.

2-  Formandens beretning.

3-  Aflæggelse af regnskab.

4-  Indkomne forslag.

5-  Valg af bestyrelse.

6-  Valg af intern revisor.

7-  Eventuelt.


Afgørelser sker ved almindelig stemmeflerhed.

For at afgive stemme, skal medlemskabet være ajour, og medlemmet personligt tilstede.§7 Vedtægtsændringer.

For ændring af vedtægter kræves mindst to tredjedele (2/3) af de afgivne stemmer.


§8 Opløsning.

Til opløsning af foreningen er det nødvendigt med mindst to tredjedele (2/3) af de af foreningens fremmødte medlemmers stemmer herfor, på én til dette formål indkaldt generalforsamling.

Nørhå, lørdag, d. 12 februar, 2005


Claus Thinggaard, formand.Vedtægterne ændret, søndag, d. 5 februar, 2012

Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Siden dannet på: 0.40 sekunder
383,095 Unikke besøg