Navigation

Log ind

Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Nyeste artikler

Debatemner

Nyeste emne
Ingen emner oprettet
Mest aktive emner
Ingen emner oprettet

Skrold Antikvariat

Borgerkrigsmønten fra Hjelm.

Borgerkrigsmønten fra Hjelm.

Images: borger1.jpgImages: borger2.jpg

Man skal være et slet skarn, og uden form for almen viden, hvis man ikke skulle kende til historien om mordet på Erik Klipping i det herrens år 1286.
Denne historie, og de omkringliggende dramaer, som netop kulminerer med dette kongemord, er til en bedre dramaserie i den bedste sendeflade, og for mig til stor ærgrelse, at det ikke var sådanne slags historier jeg fik fortalt i skolen. Det kunne da alt andet lige gøre min tid i skolen, til en mere behagelig periode at tænke tilbage på.

Der er mange fortællinger om hændelsen på skt. Cecilienatten i 1286, og hvilken af dem der er den rigtige, er jo ganske svært at bedømme, og tillige mangler der grundet tidens tand naturligvis en masse kilder.
Men den populære udgave, som sagtens kunne fylde et moderne ugeblad ud, lyder nogenlunde sådanne:
Erik Klipping var på jagt i det jydske, og det var gået hen og blevet så spændende, at det nu var blevet for sent til at søge ly, andre steder end i Finderup lade. Her lagde han sig til at sove for natten, og så kom der ni mænd ind og stak ham 56 gange, hvoraf kun det ene var under bæltestedet.
De stak ild i laden, og smurte haser, og blev ved en senere lejlighed dømt for mordet, og blev jaget ud af landet hvorefter de kom og røvede deres gode gamle fædreland, og lavede en masse falske mønter.

Ja det var så den korte udgave, det skal også siges at meget af det materiale der findes om dette mord, er nedskrevne viser, som er blevet sunget i mange hundrede år af omrejsende folk, der tjente til dagen og vejen på denne måde.
Men ved nærmere studie af hændelsen, finder man dog nok ud af at der ligger mere bag en blot denne slige fortælling.
Man skal forestille sig perioden hvor dette sker, er en meget turbulent periode for Danmark. Det er i
en tid, hvor en konge ikke bare arver tronen fra sin fader, men ydermere skal godkendes på tinge, så
der foregår selvfølgelig en masse magtkampe og konspirationer.
For at starte med perioden op til mordet, så var det Valdemar Sejr som var konge, hans førstfødte
søn Valdemar den unge, var blev hyldet og udnævnt til at være sin faders efterfølger. Valdemar Sejr var jo ham der skrev jydske lov. Men desværre omkom Valdemar den unge ved en vådeskudsulykke. Da Valdemar Sejr døde, blev hans næst ældste søn Erik d. 4, bedre kendt som Plovpenning konge. Hans regeringsperiode stater i 1241, og slutter da han bliver dræbt i 1250. Man mener at det var Plovpenning lillebror altså Valdemar sejr 3. ældste søn der stod bag dette mord.

Hans navn var Abel. Ikke en af de konger man kender mest til, men han nåede heller ikke at regerer
så længe, for han bliver dræbt i Slesvig i kamp mod Friserne. Abel havde en søn, men han var taget
til fange i Tyskland. Dette var gjort for at man kunne presse penge af hans far Abel, som nu dog
desværre var død. Men denne chance udnyttede nu Christoffer, han var også en søn af Valdemar
sejr, altså hans fjerde ældste søn. Han lod sig hylde som konge, da Abels søn jo sad i fængsel.
Christoffer bliver syg og dør pludseligt i 1259. Hans kone som bliver efterladt, fortæller at
Christoffer blev forgiftet af tilhængere til Jakob Erlandsen i nadveren. Så kunne man jo mene at
man som konge burde være særlig opmærksom på sin omgangskreds, og samtidigt rettidigt sikre sig
at sin først kommende søn havde stormændenes accept på at netop de skulle være konge, da det jo
netop ikke var entydigt at arveretten til tronen gik far til søn. Christoffer havde da også sikret, i et
hvis omfang at hans søn skulle blive landets næste konge. Hans navn var Erik d.5 nærmere betegnet
Erik Klipping. Han blev også indsat som konge, men regerede langt fra i en problemfri tid. På dette
tidspunkt var der mange som gerne ville have sin del af kagen, og der var mange stormænd, som
reelt havde mere magt, i form af flere penge, og andre havde på grund af blodets bånd også en
følelse af, at de retmæssigt skulle tilkomme et eller andet, enten i form af økonomisk kompentation
eller i form af tildelinger af hertugdømmer.Et andet meget væsentlig aspekt er Hvideslægtens som
både økonomisk, men også gejstligt er en magtfaktor. Hvideslægten besidder inden for kirken
mange herv, og blandt andet ærkebiskoppen er fra hvideslægten Den nok mest højtråbende af dem,
nemlig hertug Valdemar af Slesvig, var af en de første som fik sine krav igennem, ved nogle
forordninger. En anden af den tids store mænd Stig Anderssøn, fra den tids nok mest magtfulde
familie nemlig Hvideslægten, var også i konflikt med kongen. Han havde allerede sået kimen til
baladen, da han på et danehof i 1276, havde modsat sig Erik Klipping hyldest af sin søn som
værende Danmarks næste konge, nemlig hans på daværende tidspunkt kun toårige søn Erik, (senere
kendt som Erik d.6. eller Erik Menved). Det er også i 1276 at Erik Klipping vinder borgen
Almetorp Så som det fremgår så havde Erik Klipping mange magtfulde mænd rundt omkring i
lande, som ikke umiddelbart syntes det var en god ide at han var konge. For at rode bod på dette,
gjorde Erik Klipping flere forskellige ting. Han sørgede for at vælge nogle folk fra de magtfulde
kredse til højtstående poster. Stig Anderssøn fra Hvideslægten blev gjort til Marsk. De fleste der har
læst lidt danmarkshistorie kender Marsk Stig, han har endog fået steder opkaldt efter sig. Marsk
Stig var Jyllands største jord og godsbesidder. Han tilhørs forhold til Hvideslægten, var at tre af
hans koner var Hvider. Men på trods af forskellige udnævnelser, og lovfordninger, er der stadig
megen uro omkring kongemagten. Hertug Valdemar bliver blandt andet sat i fængsel, da hans
kvæuleren tilsyneladende bliver for meget for kongen. Kulminationen på dette, bliver at Erik
Klipping i 1286 bliver slået ihjel, ved en stedbetegnelse som kendes som Finderup lade. Finderup
lade var en sidebygning til et kloster, og man kan undre sig over at han bliver dræbt mens han var
på jagttur i det jydske, og efter overleveringen havde søgt ly i Finderup lade. Under normale
omstændigheder, så tog Erik Klipping på jagtture med mere end 1000 mand, og så lige netop denne
dag var han helt alene med sin kabinetsekretær Rane Jonsøn, hvor han skulle være blevet dræbt
mens han havde søgt ly for mørket i Finderup Lade. Hmm 20 minutters ridt fra sin kongsgår i
Viborg. Det er nok langt mere sandsynligt at han blot blev slået ihjel her, og munkene på klosteret
havde nok vendt det halvfromme og ikke mindst halvblinde øje til denne begivenhed, da de under
hans normale jagtture, blev belastet af at skulle tjene og varte hans jagtfølge på mange hundrede
mænd. Så denne cæcilie nat den 29 november 1286 bliver så Erik Klippings sidste. Det er Marsk
stig, som bringer dronnigen budskabet .
I 1287 bliver der holdt et rigsmøde, hvor Hertug Valdemar fik alt hvad hans fader før ham havde
ejet. Der opstår stridigheder mellem de rigeste stormænd i landet, og ved et rigsmøde ved pinsetide i
Nyborg bliver ni af rigets mægtigste dømt dømt for mordet på Erik Klipping, og de jages fra gods
og eje, og gøres til fredløse.Samtidigt gøre Hertug Valdemar rigsforstander.

De ni som bliver dømt for mordet er: Marsk stig, hvis tre koner jo var fra Hvideslægten, Grev Jakob
af Halland, efterkommer af Sune Ebbesen (barnebarn af Skjalm Hvide), Peder Jakobsen(Hvide),
som var kongensfoged på Fyn, Niels Hallandsfar, Peder Porse og Niels Knudsen, alle 3 riddere,
Ove Kage , Rane Jonsen(Hvide)og Arvid Bentsen alle 3 væbnere. Af de ni dømte var det kun Arvid
Bentsen, som beskyldtes for at have været til stede da mordet blev udført.
De drog alle til Norge, med undtagelse af Arvid Bentsen, som senere bliver dræbt i Sverige som en
almen røver, og kom under beskyttelse af den norske kong Erik med det rafinerede tilnavn
præstehader( han er i øvrigt barnebarn af den danske Erik Plovpenning). De forsøger at få dommen
omstødt, men da dette ikke lykkedes bruger Erik Præstehader nu med kløgt den nye alliance, og
begynder at lave udfald mod Danmark i form af krigstogter. Man kan et eller andet sted måske nu
have svært ved at se logikken i det hele.. Men den magtfulde Hvideslægt, har gennem hele forløbet,
satset på at det var Abelgrenen og ikke Kristoffergrenen som skulle videreføres som konge, og man
kan med rette mene at Erik Præstehader havde god grund til at hævne Plovpennings drab. Den nu
meget unge konge Erik Menved, prøver stadigt at kæmpe mod både de Hvide folk, som var i Norge
hos Erik Præstehader, men også mod de fra Hvideslægten som stadigt var i landet. Hertug
Valdemar af Sønderjylland som egentligt havde samme interesse som de i Norge siddende personer,
hjalp så Marsk stig og hans sammensvorne til at bygge et befæstet voldsted på Hjelm, og herfra slå
falsk mønt. Man kan diskuterer hvorvidt der er tale om falskmøntneri eller ej, men på bundlinien
kan man jo sige, at hvis det ikke har kongens velsignelse at slå mønten, så er der jo tale om
falskmøntneri. Der er også kilder der hævder, at disse mønter ud over at blive slået i protest, og
måske for at underminerer den danske økonomi og derved konge, så kunne man også mene, at man
på denne måde, prøvede at stadfæste sine egne interesser og derved Abel grenen. Endeligt er der
også slået mønter med Hvideslægtens våben på, nemlig de to hjortegevirer, og disse mønter er som
regel mere runde og knap så underlødige, som de andre mønter ellers var.
Hvad kan man så konkludere ud af denne artikel, for det første, så skal den tages for hvad den er.
Der findes massere af litteratur om emnet, og Sømod vil i løbet af ganske kort tid komme med en ny
bog der handler om netop udmøntningen på Hjelm.
Men det sjove af alt dette, er at vi som detektorbrugere, ved blot at samle et lille stykke kobber, som
skulle have været sølv, kan side og funderer og læse en masse historier, som netop omhandler den
ene ting man har fundet. Det kunne jo være noget helt andet næste gang, og det bliver historien
sikkert ikke dårligere af. Så en stor del af det der fascinerer mig ved denne hobby, er at der til
næsten hvert eneste fund gemmer sig en eller anden form for historie knyttet til den ting man har
fundet. Hvis der ikke findes noget om tingen eller om området, ja så er der jo frit slag for at lukke
øjnene, og lade fantasien få frit løb. Nogle ville måske hævde at det er hvad der er sket i
ovennævnte. 
Man kan lige som fodnote tilføje at Erik Menved døde en naturlig død, modsætningsvis sine
forgængere, men han efterlod sig ikke nogle sønner, så skæbnens ironi blev at hans nærmeste
familie var Kristoffer, som han havde lagt i mangeårig kamp med, var den nærmeste til at overtage
kongetronen og også gjorde dette. Kristoffer d. 2. er i øvrigt den eneste danske konge som har
regeret i 2 perioder, men det er en helt anden historie. Den kommer måske ved en senere lejlighed.

Jelling Peter

Kommentarer

#1 | Chris d. February 28 2012 21:06:59
'..Under normale omstændigheder, så tog Erik Klipping på jagtture med mere end 1000 mand..'

Det var godt nok mange- så mange at man skulle tro vildtet blev skræmt langt pokker i vold.. Har du en kildeanvisning, ang. dette kæmpe store jagtselskab?
#2 | Jelling Peter d. March 01 2012 12:21:24
Hej Chris !
Det er som sagt en del år siden jeg skrev dette, jeg kan prøve at se om jeg kan finde tilbage til mit emperi til dette, og angive dette.
Tja og tusind mand kan vel godt trampe et par hektarer fasaner op.
#3 | Administrator d. March 01 2012 18:28:21
Bortset fra at der ikke var fasaner i Danmark i middelalderen. Grin
#4 | Chris d. March 01 2012 22:14:31
Hej igen Peter!
Det kunne være spændende at vide hvordan kongelige jagtselskaber foregik i højmiddelalderen- der har nok været tabt en ting eller to, når det gik hedt for sig.. Smile
#5 | Claus d. March 05 2012 11:58:12
Spændende læsning. Har selv fundet en Hjelm mønt i Nørhå af alle steder Cool
#6 | Hans Heinrich d. January 11 2014 13:01:24
Rigtig spændene læsning Smile Nu bliver det med mere glæde, ar finde en BM.Smile

Kommentér

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal være registreret bruger for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Siden dannet på: 0.07 sekunder
577,657 Unikke besøg